Walloxstrand utvald att som en av fyra agera ankarbyggherre vid arbetet med att utveckla programområdet för Västra Knivsta.

Den 12:e november kommer bli ett datum att minnas då vi på Walloxstrand, tillsammans med tre andra byggherrar, valdes till ankarbyggherre av kommunstyrlesen i Knivsta kommun och därmed får Walloxstrand en viktig roll i arbetet att utveckla planområdet Västra Knivsta, med stor hänsyn till kommunens innevånare och miljö.
Avtalet ger en option att förhandla med kommunen om markanvisning för bebyggelse inom planområdet. Markanvisningen kommer att omfatta cirka 250 lägenheter i varierande upplåtelseformer.

Walloxstrands VD Gustav Ahlford berättar med ett leende:
”-Det är mycket roligt och framförallt riktigt modigt av Knivsta kommun att välja ett lokalt och mindre företag. Vi är medvetna om att detta är ett relativt nytt och visionärt sätt att arbeta och att vi alla således har en del att lära. Vi tror dock att Walloxstrand har mycket att bidra med då vår erfarenhet och affärsidé om att bygga klimatsmart och bidra till samhällsutvecklingen lokalt kommer att komplettera de andra ankarbyggherrarna och ge Knivsta kommun möjlighet att planera och bygga en hållbar stadsdel på riktigt. Möjligheten att få delta i detaljplaneprocessen ska vi vårda ömt och angripa med största hänsyn till kommunens invånare, alla inblandade parter och till miljön.”

För mer information ladda ner pressmeddelandet nedan eller besök Knivsta kommuns hemsida.


Projekt

Genomförda
"Stål och betong växer inte på träd"    
  • Walloxstrand AB
  • info@walloxstrand.se
  • Mejselgatan 21
  • 741 71 Knivsta