ÅRETS TRÄFLUGA 2017

Walloxstrands VD Gustav Ahlford mottog prestigefyllt hyllningspris.Den 25:e januari 2018 blir ett datum att komma ihåg och ett historiskt ögonblick för Walloxstrand som företag och i vår kamp att hitta innovativa lösningar som genererar en minskad klimatpåverkan.
Det datumet är nämligen dagen då Walloxstrands VD Gustav Ahlford fick motta det prestigefyllda hyllningspriset "Årets träfluga 2017".
Priset delas ut av Martinssons, en av Sveriges ledande träförädlingsindustrier, och ges till en eller flera personer som genom idogt arbete försökt påverka hela byggbranschen i en positiv riktning och/eller det egna företaget i kampen för att minska branschens klimatpåverkan, främst genom användandet av en så stor andel som trä som möjligt.
Gustavs brinnande engagemang för just träbyggande och det minst lika brinnande engagemanget för att få byggbranschen att minska den totala klimatpåverkan gör att han nu stolt kan iklä sig den fina träflugan i vetskapen om att allt hårt arbete för träbyggandet hörs långt utanför kontorets vita väggar.

Klicka på pressmeddelandet från Martinssons för att läsa mer om varför just Gustav blev årets pristagare.Juryns motivering:
"Gustav Ahlford har alltid varit en varm förespråkare av trä och träbyggande, både i sitt tidigare arbete som projektledare på NCC och i sin nuvarande roll som vd för fastighetsutvecklingsbolaget Walloxstrand i Knivsta. Genom att kombinera praktisk kunskap om trä med stor erfarenhet och kännedom kring det moderna byggandets förutsättningar och krav, ser han materialets potential ur ett såväl socialt som ekologiskt perspektiv. Gustav Ahlfords målinriktade och engagerade arbete har dessutom bidragit till en ökad kännedom och kunskap kring modernt industriellt träbyggande bland såväl beställare som allmänhet. Med samhällsansvar och miljömedvetenhet som ledstjärnor tillhör Gustav Ahlford den nya generation entreprenörer där trä och träbyggande spelar självklara roller i det hållbara och klimatsmarta samhällsbyggandet."För mer information kontakta:
Lars Martinsson, Koncernchef
Martinssons
Tel: 0914 - 207 12
lars.martinsson@martinssons.se

Gustav Ahlford, VD
Walloxstrand AB
Tel: 0703 - 80 85 00
gustav.ahlford@walloxstrand.se

  
 
 
– I takt med att kunskapen om trä växer inser allt fler att trä kan användas till så mycket mer än många tror. Det handlar bara om att våga, att lära sig och att använda rätt typ av trä i rätt sammanhang. Då får vi byggnader som inte bara är vackra att titta på, funktionella och hållbara. Vi får också god ekonomi i projekten, säger Gustav Ahlford

Projekt

Genomförda
"Stål och betong växer inte på träd"    
  • Walloxstrand AB
  • info@walloxstrand.se
  • Mejselgatan 21
  • 741 71 Knivsta