WALLOXSTRAND AB

- Bygger på medvetenhet -
Som namnet antyder har företaget sitt ursprung i Knivsta kommun från sjön Valloxen. Företaget är relativt nystartat, men besitter lång erfarenhet och stor kunskap av såväl projektledning som entreprenaddrift och fastighetsutveckling.

2014 samlades delägargruppen för första gången och en gemensam målbild togs fram - att bilda ett fastighetsutvecklingsbolag som i ett långsiktigt perspektiv skall verka på en lokal marknad, nära sina kunder och med ett påtagligt miljötänk.
Byggnaden skall stå i fokus och den skall utformas på ett sådant sätt att den bidrar till samhället på ett positivt sätt. Arbetsprocessen skall genomsyras av engagemang och alla beslut skall tas med vetskapen om att vi ur sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv har ett stort samhällsansvar.
Våra samarbetspartners skall dela denna uppfattning och därmed bidra till att utveckla våra projekt i enighet med vår målbild.
Genom att implementera detta genom alla processer hoppas och tror vi att vi kommer nå framgång.
Vårt kontor är beläget i Ar, mittemellan Alsike och Knivsta, och vårt arbetsområde är för värvarande Knivsta kommun och Uppsala Kommun med omnejd.

Vår affärsidé är att, i ständig utveckling och i samklang med människa och miljö, uppföra byggnader i trä som bidrar positivt till samhället i stort och smått.


Redan i juni 2017 lyckades vi få högsta kreditbetyget för nystartade företag av kreditvärderingsföretaget Bisnode, vilket vi ser som ett tecken på att vi arbetar i rätt riktning, och i december 2018 blev vi uppgraderade till "trippel-A".
  

Vill du läsa mer om vår slogan

"Bygger på medvetenhet" och vårt arbete med just medvetenhet och miljö? Klickar på länken för mer information.

vackra ord vi arbetar efter varje dag:

  • Engagemang
  • Initiativ
  • Samhällsansvar
Givetvis arbetar vi även med hållbarhetsfrågor ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, men det ser vi som en sådan själklarhet att man egentligen inte skall behöva berätta det...

LOGOTYP FÖR NEDLADDNING:

Välj det format som passar och glöm inte att läsa den grafiska manualen innan användning av företagets logotyp.
(Behöver du något annat format, vänligen kontakta oss så löser vi det) 

POLICY GDPR:

Här kan du ladda ner Walloxstrands policy för personuppgiftshantering i enighet med EU:s nya GDPR-förordning.

Projekt

Genomförda
"Stål och betong växer inte på träd"    
  • Walloxstrand AB
  • info@walloxstrand.se
  • Mejselgatan 21
  • 741 71 Knivsta