KVARTERET FOTOSYNTESEN

Högupplösta bilder på projektet hittar du längst ner på sidan

projektinformation:

Tillsammans med METOD Arkitekter har vi tagit fram det unika projektet Kvarteret Fotosyntesen. Vi ser detta som ett profilprojekt, dels för oss som företag, men även för samhället i stort då arkitekturen är högst spännande och huset i sig kommer stoltsera med en väldigt stor andel trä och ett påtagligt genomgående hållbarhetstänk, från ax till limpa.
Grundidén är två relativt slanka punkthus med karakteristiska träfasader och ytterpanel i olika riktningar. Ett hus byggs i åtta våningar och ett hus byggs i sex våningar för att skapa harmoni och och balans med volymerna.
I varje huskropp hittar man en bra mix av olika storlekar på lägenheterna för att på så sätt få en levande byggnad och kunna attrahera olika typer av köpare.
Värdeorden vi hade som grund innan vi gick in i projektet var:
  • Hållbarhet
  • Trä
  • Ekologi
  • Levande gatubild
  • Spännande ögonfallande arkitektur
  • Effektivt byggande med minimalt resursuttag
Huset kommer, som sagt, vara byggt av en stor andel trä. Bärande väggar, innerväggar, panel, mellanbjälklag, golv, tak, isolering. Det mesta kommer vara uppbyggt av någon form av trä. För att inte tala om fågelholkarna av trä under takfoten eller de gemensamma takterrasserna med trägolv, längst upp på varje huskropp i sydvästläge.

Behöver vi ens berätta att det sitter solceller på taken, att det blir en genomarbetad cykelparkering i entréplanet och att de boende kommer ha möjlighet att ladda
sin elbil?

Arkitektens ord:

"Två stycken punkthus markerar platsen och skapar intressanta mellanrum som tillåter genomsikt och passage över fastigheten.  Mellanrummet mellan punkthusen möjliggör också en siktlinje från vägen framför husen till bakomvarande miljö. Fasadens livförskjutningar ger ett spännande skuggspel och bryter ner byggnadsvolymen.
Byggnadens fasad av träpanel ger huset en mjukare och mer småskalig framtoning än om fasaden exempelvis utförts i puts eller tegel.
Träfasaden signalerar också på ett ärligt sätt byggnadens totala stomme av trä. Med tiden kommer den värmebehandlade träpanelen blekna mot en grå ton och ge byggnaden en vacker patina."

//METOD Arkitekter

projektstatus:

Markägare?

Vi letar efter mark till detta projekt så tycker du att Kvarteret Fotosyntesen verkar spännande vänligen kontakta oss här >

fotosyntesen

Fotosyntesen är fantastisk process där koldioxid omvandlas till syre och socker med hjälp av vatten och solens strålar.

Denna viktiga process vill vi uppmärksamma och just därför har vi valt detta projektnamn.

  

Projekt

Genomförda
"Stål och betong växer inte på träd"    
  • Walloxstrand AB
  • info@walloxstrand.se
  • Mejselgatan 21
  • 741 71 Knivsta