MEDVETENHET & MILJÖ

WALLOXSTRAND STÅR FÖR ETT MEDVETET byggande med hänsyn till människan och miljön. Det första vi är fullt medvetna om är att vi inte kan allt och inte kan göra allt, men vi strävar hela tiden efter att lära oss om hur vi kan förbättra våra processer och minska vårt avtryck.

Vi vill försöka få våra  byggnader att hitta ett kretslopp som stämmer överens med natur och klimat. Byggnader är miljöbovar, det kan ingen komma ifrån.

Generellt sett står byggnader för ca 40% av koldioxidutsläppen, varav hälften kommer från uppförandeskedet och den andra hälften från själva driften.

Det vi siktar på är att bygga med så litet resursuttag, och därigenom litet koldioxidutsläpp, som möjligt och lämna efter oss byggnader som kan drivas mycket energieffektivt.
Vår lösning är att jobba med trä och sol för att sätta människan först!


TRÄ ÄR DET ENDA FÖRNYELSEBARA BYGGNADSMATERIALET och ”brädar” därför alla andra material! I våra projekt är därför andelen trä hög.

Trä är det bärande materialet genom i våra stommar, det är husets fasad, det är ofta delar av ytskiktet invändigt, det är golvet, det är bänkskivorna i köket, det är innertaken, det är listverken i hela huset, det är terrassgolven och det är isoleringen i väggarna i form av träfiber. Träden vi använder kommer från Sverige och Norge där skogsbruket är modernt och byggt på långsiktighet. Ett aktivt skogsbruk, med väl fungerande återplantering, binder koldioxid genom fotosyntesen. Koldioxid som då binds upp i de hus vi bygger!

Trä väger lite och gör därför transporterna lättare och utsläppen mindre.

Vikten gör också arbetsplatsen lite säkrare då elementen inte blir så tunga. Trä är lättbearbetat och tillåter arbete i en torr miljö utan uttorkningstider.

Och framförallt - Trä är vackert och funktionellt!

De organiska mönstren som årsringarna ger är det de flesta helst omger sig med i form av parkettgolv, paneler, möbler, fasader, bänkskivor och altangolv.


SOLEN STÅR I FOKUS i våra projekt.

Den står i fokus genom konstruktionen då huset är byggt av förädlad sol, alltså trä. Den står i fokus genom produktionen då vi alltid driver våra byggen på 100% solel och den står i fokus under driftskedet när hushållen till stor del kommer att drivs av de egna solcellsanläggningarna vi installerar på taken. Solen spelar också in vid utformningen av våra lägenheter/hus och uteplatser, balkonger och terrasser förläggs i så bra solläge som möjligt för att solpanelerna och människorna som bor där skall kunna fånga så många soltimmar som möjligt.

Solel är i stort sett fri från utsläpp (tillverkningen och transporten av solcellerna genererar utsläpp) så även om ni inte lyckas förbruka er egenproducerade el själva så går överskottet ut på nätet och ersätter på så sätt energi med större miljöpåverkan.

Varför inte sitta och mysa på terrassen eller balkongen, njuta av den värmande solen och samtidigt veta att ni gör en insats för klimatet.

En annan uppsida är att energin från solcellsanläggningen är gratis vilket gör att den minskade driftskostnaden även syns i plånboken


ATT VÄRNA OM NATUREN ÄR ATT VÄRNA OM MÄNNISKAN.

Vår vision är att bygga så att människor skall må bra, både psykiskt och fysiskt. Psykiskt genom att bygga mötesplatser både i och utanför husen och fysiskt genom ett miljömedvetet byggande och genomtänkta materialval. Som exempel kan nämnas att vi målar våra ytskikt med den mest miljövänliga färgen på marknaden. Bara en sådan sak!

Konstruktionen av husen och valet  av installationslösning gör även det att våra hus får ett fantastiskt inomhusklimat.

Våra entreprenörer och hantverkare är människor, liksom alla andra inblandade i byggprocessen och genom vår strävan att alla dessa skall må bra tror vi också att våra hus kommer att göra det.

Visste du att...

...Walloxstrand har ägt/äger enbart bilar som går på 100% el. Bara en sån sak!
Visste du att...

...Walloxstrand från starten fram till dags dato har producerat 661,23 MWh solel genom de anläggningar vi byggt inom ramen för våra olika projekt.

Projekt

Genomförda
"Stål och betong växer inte på träd"    
  • Walloxstrand AB
  • info@walloxstrand.se
  • Mejselgatan 21
  • 741 71 Knivsta