TORNSEGLAREN

& BLÅMESEN

DET BYGGS SOM ALDRIG FÖRR i Knivsta Kommun. Bostadsbristen i området är, trots det, stor och det är inte bara människor som söker boplats. Även de småfåglar som är beroende av människan letar febrilt efter bra boplatser. I vårt projekt Brf Dammparken kommer vi därför, i samråd med Upplands Ornitologiska Förening (UOF), erbjuda tjugotvå stycken tornseglar­familjer eget husrum. Det betyder att ni har en helt egen familj under era vingar, precis utanför dörren. Tio stycken blåmesfamiljer har även de fått en gavellägenhet högt upp på fasaden under takfoten.
Så här skriver Jan Wärnbäck, ordförande i UOF, om tornseglaren:

BYGGA FÖR MÄNNISKOR OCH FÅGLAR

Flera fågelarter är beroende av människan för att hitta boplatser och vad passar då bättre än att bygga hus både för människor och för fåglar!
En av de arter som är starkt knuten till mänsklig bebyggelse är tornseglaren, eller tornsvalan som den kallades förr. Tornseglaren är till utseendet en ganska anspråkslös fågel med en enhetligt svartbruna fjäderdräkt, ljusare strupe och långa spetsiga vingar. Men trots sitt anspråkslösa yttre är tornseglaren en fågel som undgår få. Det är den art som mer än någon annan fågelart symboliserar sommarens ankomst och slut. Till Sverige anländer den runt mitten av maj och flyttar sedan söderut i månadsskifet juli-augusti. Tornseglarna är omöjliga att missa när de flyger lågt förbi hustaken, ofa i grupper om 10-20 individer, och under ljudliga ringande ”srriiiir” ropar in sommaren.
Arten är som nämndes ovan starkt knuten till våra hus då den vanligaste boplatsen för tornseglarna är håligheter på just hus, ofast under husens takpannor eller utstickande nischer i större byggnader. Tyvärr erbjuder inte längre moderna hus detta i lika stor utsträckning, vilket leder till bostadsbrist.
Ett enkelt sätt att råda bot på bostadsbristen är att sätta upp holkar för torn seglarna.
Dessa placeras under takfoten på husen. Det är viktigt att fåglarna har fri inflygningsväg till boet då tornseglarens inflygningshastighet kan vara så hög som
70 km/tim innan den skickligt bromsar in precis innan den når holkens ingång.
Upplands ornitologiska förening, som samlar fågelintresserade i hela Uppland, ser väldigt positivt på de ansträngningar som görs för att gynna tornseglaren i projektet vid Dammparken. En satsning som gynnar naturen i allmänhet, tornseglarna i synnerhet, men som även ger glädje till de boende och en mer levande stadsmiljö."

Jan Wärnbäck, ordförande i Upplands ornitologiska förening.

"Under ljudliga ringande "srriiiir" ropar tornseglaren in sommaren"


//Jan Wärnbäck, UOF

Projekt

Genomförda
"Stål och betong växer inte på träd"    
  • Walloxstrand AB
  • info@walloxstrand.se
  • Mejselgatan 21
  • 741 71 Knivsta